Vatteneremoni i Globen 1998 avslutades med att indianhövding Oren Lyons, Onondaga Nation, Nordamerika förmedlade djupare livsperspektiv.
– När ni tar ett beslut, tänk på att det ska hålla i 7 generationer framåt!

Oren Lyons sa också att vi ska vara rädda om våra ledare. Vi ska ge dem stöd, inspiration och kraft att göra ett bra arbete. Våra ledares beslut ska kunna ifrågasättas och kritiseras, men om vi vill ha bra ledare måste vi också ge dem stöd.

Till VM i Samarbete inbjuds ursprungsfolk från 5 kontinenter som kommer att förmedla den kunskap och insikt som finns i deras kulturer. Ursprungsfolk kommer att delta i Vårt Förenande Vatten – Our Uniting Water Ceremony vid invigningen på Strömparterren.