Stockholms Stad står som värd när Globträdet inbjuder barn och ungdomar från hela världen att förverkliga det första Världsmästerskapet i Samarbete.

Barn och ungdomar funderar och ställer frågor:

"Varför visar TV och tidningar så mycket som är dåligt i världen - det finns ju så mycket som är bra också!"

VM i Samarbete manifesterar, reflekterar och inbjuder till samtal om barns frågor och tankar. Under 10 dagar i maj/juni 2006 kommer vuxna att inbjudas till barnens mötesplats som blir en arena med små och stora installationer, oväntade möten och unika samarbeten.

Plattformen för VM i Samarbete är de båda FN-dokumenten Barnets Rättigheter och Agenda 21 samt Unesco-rapporten Vår skapande mångfald. Det övergripande målet är att bidra till att uppfylla FN:s Millenniemål.

Teman för det första Världsmästerskapet i Samarbete är:

Miljö – Integration/Mångfald – Kommunikation

VM i Samarbete ska ge tid och plats till barn, ungdomar och vuxna att mötas kring det som är viktigt. Den inre och yttre verkligheten har lika stort värde och möts på lika villkor. En dikt om sorg och saknad är lika viktig som ett konkret samarbetsprojekt. Ingenting är för stort och ingenting är för litet för att ingå i VM i Samarbete.

Alla får Guldmedalj

============== Programmet ==============


===== Söndag 28 Maj =====
08.00 --- Ankomst registrering.  Bredängscamping
17.00 - 19.00 --- Välkommen till Stockholm - mottagning i Stadshuset för internationella gäster och deras värdar.

=====Måndag 29 Maj och Tisdag 30 Maj =====

Hela Dagen --- Program arrangeras i respektive stadsdel och av Globträdet.

===== Onsdag 31 maj =====
09.00 --- Förberedelser för parader|paraderna i Stockholms stadsdelar
09.00 – 12.00 --- Barnombudsmannens sidoseminarium Tessinsalen, Stockholms Stadsmuseum
Eftermiddag --- Förberedelser för parader|paraderna på startplatserna: Rålambshovsparken, Norra Latin, Medborgarplatsen och Galärparken
13.00 --- Start Seminarium ”Det vi gör idag blir barnens framtid” Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus
ca 17.30 --- Paraderna startar
Rålambshovsparken, Norra Latin, Medborgarplatsen och Galärparken
Paraderna strålar samman på broarna och kajerna vid Norrström
19.00 – 20.00 --- Invigning Vårt Förenande Vatten / Our Uniting Water Cermony, Norrström – vattnet mellan Slottet och Operan

===== Torsdag 1 juni =====

09.00 --- MorgonTjobang i Framtidsbygget, Riksdagens vice Talman Helena Höij hälsar välkommen.Riksplan vid Riksdagen
09.00 – 18.00--- Seminarium ”Det vi gör idag blir barnens framtid” (fortsättning)
Fm: Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus
Em: Riksplan vid Riksdagen / KTH
Hela dagen --- Världsmästerskap i Samarbete – Framtidsbygget, Riksplan
Hela dagen - Allmänhetens Avtryck – Kom och skapa ge ditt eget uttryck Riksplan
19.30 --- Barnens önskelappar till vuxna - en lustfylld utmaning! Riksplan
Hela natten ---  Nattbygge

===== Fredag 2 juni =====
09.00 --- Framtidsbygget: barnen beskådar resultatet av Nattbygget – bygget fortsätter Riksplan
09.30 --- Återseendet i Framtidsbygget: möte mellan barnen, nattbyggarna och seminariedeltagarna,Riksplan
10.30 --- Tacktal till barnen i Framtidsbygget: Björn von Sydow, Riksdagens talman och Margot Wallström, vice ordförande EU-kommissionen, Riksplan
11.00 --- Guidning för seminariedeltagare / hedersgäster i framtidsbygget, Riksplan
12.30 --- Lunch
14.00 --- Guidning för allmänheten i Framtidsbygget, Riksplan
14.00 --- Mayors’ Meeting, Stadshuset
14.00 --- Seminariet: Avslutande session, Globen
16.00 – 22 .00 --- Allmänhetens Avtryck – Kom och skapa ge ditt eget uttryck, Riksplan
18.00 --- Final med guldnycklar och VM-stafetten till Kampala
Köp gärna biljetter till avslutningen
19.00-22 .00 --- Disco – Fest för alla deltagarna, Globen

===== Lördag 3 juni =====
10.00 – 15.00 --- Allmänhetens Dag i Framtidsbygget
Kom och se och lär! Rikaplan

===== Söndag 4 - Måndag 5 juni =====
Hela dagen - Utvärdering tillsammans med ett mindre antal personer från destadsdelar, kommuner och länder som har deltagit i VM i Samarbete.Bredängs camping

===== Måndag 5 juni – Världsmiljödagen =====
En delegation med barn från VM i Samarbete överlämnar en hälsning och Vårt Förenande Vatten till UNEP:s firande av Världsmiljödagen i Alger, Algeriet.I samarbete med UNEP (United Nations Environment Programme)

===== Tisdag 6 juni – Sveriges Nationaldag =====
Program från VM i Samarbete på olika scener i Stockholm och lokalt i de kommuner somhar deltagit.

===== 19 - 23 juni – World Urban Forum =====
Vid UN-HABITATs konferens i Vancouver, Kanada kommer en delegation med barn attframföra budskap från VM i Samarbete.