Stockholms stad har beslutat att stå som värd för Världsmästerskap i Samarbete, som organiseras av Globträdet.

Under söndagen anländer deltagarna till Stockholm. Alla deltagare registrerar sig och får program, deltagarbricka, informationsmaterial och en ryggsäck. Det blir musik och uppträdande.

Alla välkomnas till VM i samarbete, vid eken på Stadshusets innergård. Eken har tidigare under våren 2006 invigts och blivit en Barnens Mötesplats (Children’s Meeting Place), där stadens beslutsfattare lyssnar och besvarar frågor från barn och ungdomar.

Barnens Skattkista

Under dagen välkomnar Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm, Barry Andersson, två barn som representanter från varje kommun, stadsdel och land, att lägga sitt bidrag i Barnens skattkista. Det var under Stockholms Millenniumfirande som den gamla skattkistan i Stockholms Stadshus förvandlades till Barnens Skattkista med tankar och visioner om framtiden. Tankeskatter att läsa om 100 år och om 1000 år.

Värdarna för alla deltagare

Tanken är att 10 stadsdelar i Stockholm och 3 närliggande kommuner kommer att bli värdar för de utländska gästerna.

Efter registreringen åker de tillsammans ut i stadsdelarna där de under två dagar kommer att ha workshops, lära känna varandra och förbereda Paraden. Man påbörjar det första steget i bygget av Framtidsskeppet. Man visar att det är på hemmaplan som det viktiga händer och hemmaplan sätts i relation till världen.

Många har redan förberett sig inför Paraden, men kanske vill göra klart sina vimplar, instrument, skallror eller kanske bygga något tillsammans och visa upp.

Ett starkt stöd

De politiska partierna har ställt sig bakom genomförandet av det första VM i Samarbetet som sker i början av juni 2006, med Stor-Stockholm som bas.

Det innebär en stabil plattform för projektet. Under perioden 2004-2006 avsätter Stockholm stad 5 miljoner kronor för det lokala förankringsarbetet i Stockholms 18 stadsdelar.