Processen följer linjen: jag – klassen – skolan – kommunen – regionen – landet – världen. Det är en fantastisk och oförutsägbar resa om jag i världen och världen i mig själv.

Alla som ska delta i VM i Samarbete samtalar om det som är viktigt och angeläget. Man diskuterar det med andra.

I klassen och på skolan funderar man över:

 • Vad är vi stolta över?
 • Vad vill vi visa upp för världen?

Inför VM i Samarbete blir man observant på det som händer runt omkring. Man inspirerar varandra att se det man klarat av och hittar lösningar på det man inte löst. Kanske skolgården är tråkig och man börjar fantisera om en spännande uteplats. Kanske en klass hjälper till att bygga en skola i ett annat land. Kanske man ser någon som blir mobbad och hittar en väg till umgås på ett bättre sätt.

Frågor är en bra början på VM i Samarbete:

 • Kan vi göra något åt allt klotter?
 • Måste det vara så äckligt på toaletten?
 • Varför finns det så många fattiga i världen?

Ingenting är för litet och ingenting är för stort för att vara med i VM i Samarbete. Inga tankar eller frågor är oviktiga.

Det gemensamma bidraget

Alla grupper som kommer till Stockholm visualiserar det man är stolt över och vill visa upp. Det kan vara konkreta arbeten och projekt som man gjort eller drömmar och oförlösta idéer. Visualiseringarna kommer att utgöra byggstenarna för Framtidsskeppet, bygget på Riksplan.

Det man vill visa upp ska vara i en konkret och synlig form – i en tredimensionell skapelse. Vi i Globträdet har sett många olika visualiseringar; Stora segel, tält med drömfångare, framtidsmaskiner, trollstavar, en borg med tinnar och torn, ett berg med väskor som kan öppnas och stängas, en stor utsträckt hand, broar, repstegar, vattenfall. Visualiseringarna kan vara mycket konkreta och detaljerade eller flyga på fantasins vingar.

Det personliga bidraget

Varje deltagare, ung och gammal, tar också med sig något personligt till VM i Samarbete. En symbol för det som man tycker är viktigt i livet. Det kan vara något man har i fickan och visar för någon man träffar under VM i Samarbete. Det kan vara något som finns med i den tredimensionella skapelsen. Det kan vara en nalle, en tanke om kärlek, en sten från mormors hus, en klurig konstruktion som förändrar världen, ett minne från en vän, ett foto eller teckning från en speciell plats i världen.

Det som man tar med sig är en
mycket viktig del av VM i Samarbete.
 

Innan man reser till Stockholm kommer många att visa upp det som skapats centralt i kommunen, i kommunhuset, kulturhus eller bibliotek.

Många ser VM i Samarbete som ett bra tillfälle att bjuda in klasser från sina vänorter eller projekt i världen där man samarbetar. I vissa län är det fler kommuner som samarbetar och har en träff innan man reser tillsammans till Stockholm.

Processen Steg för steg:

 1. Formulera vad som är viktigt för dig själv. Ta fram en symbol för det du tycker är viktigt. Fundera över det som du är stolt över, något som du klarat av.
 2. Visa och berätta om det som du tycker är viktigt och som du är stolt över för andra.
 3. Samtala i större grupper (klassen, förskolegruppen, fritids, föreningen): Vad har vi gjort som vi är stolta över? Vad vill vi visa upp? Vad skulle vi vilja förändra och förbättra?
 4. Samla allt som är viktigt och som ni är stolta över och fundera hur ni kan visa upp det för andra. Tänk er en tredimensionell form. Den kan vara stor eller liten. Maxformatet är 3 x 3 meter eller 4 x 4, beroende på hur många som deltar i Sverige och världen. Ytan kan vara lång, rund, kantig, veckad…vilken form som helst. Ni kan gå högt upp på höjden – där finns inget stopp. Ni kan skapa i mindre ”öar” som hänger ihop. När vi vet hur många som deltar får ni veta maxformatet.
 5. Möt andra i kommunen/stadsdelen – visa och berätta - få idéer av varandra. Kanske utbytet också kan vidgas till andra kommuner i länet eller regionen.
 6. Utse de som skall representera kommunen vid manifestationen i Stockholm.
 7. Förbered deltagandet i Paraden till Norrström och Riksplan.
 8. Adoptera personer i kommunfullmäktige som ni vill ska följa med till VM i Samarbete, riksdagsmän, personer i regeringen och statliga myndigheter. Skriv och berätta om VM i Samarbete och uppmana dem att delta i nattbygget.
 9. Stockholms stadsdelar och kommuner i Stockholms län förebereder sig att ta emot gäster från andra länder och kommuner i Sverige.
 10. Stockholms Stadsdelar förbereder att ta emot astronauter/kosmonauter och representanter från ursprungsbefolkningar som gör studiebesök.
 11. Deltagarna anländer till Stockholm.
 12. Separata program i respektive stadsdel med workshops, presentationer, gemensamma förberedelser och samtal med gäster från utlandet och från gästande kommuner.
 13. Paraden går från 4 väderstreck och möts vid Norrström.
 14. Representanter från hela världen deltar i invigningen och Vårt Förenande Vatten ceremonin.
 15. Byggandet av Framtidsskeppet inleds med att man placerar installationerna som förberetts lokalt på Riksplan. Framtidsskeppet byggs.
 16. De yngre barnen förbereder Önskelappar till Nattbyggarna. Barnens önskelappar hjälper de vuxna att komma in i processen.
 17. De vuxna som adopterats och de som deltar i seminariet kommer in i det pågående skapandet. De har med sig något som symboliserar något som de upplever som viktigt.
 18. Midnattsmötet ger de vuxna tid för reflektion och erfarenhetsutbyte.
 19. Återseendet – påföljande morgon, då barnen ser och upplever de vuxnas gensvar.
 20. Mötet och utbytet mellan barnen/eleverna och dem som blivit adopterade. Man bygger vidare på Framtidsskeppet tillsammans.
 21. Beslutsfattarna från de olika kommunerna/stadsdelarna möts i Stadshuset och enas om Löfte mot Framtiden, som läses upp i Globen i Finalen.
 22. Guidningen av Framtidsskeppet för speciellt inbjudna hedersgäster.
 23. Guidning av släkt, vänner, nyfikna och den förbipasserande allmänheten.
 24. Finalen i Globen. Utdelning av Guldmedaljer och Guldnycklar.
 25. Överlämnandet av VM-stafetten till nästa ort 2008 – Kampala i Uganda.
 26. Allmänhetens dag – Bygget fortsätter att vara öppet för allmänheten.
 27. Två personer från varje kommun fortsätter 4-6 juni med ett Uppföljningsseminarium och utvärdering av VM i Samarbete.
 28. Några grupper stannar kvar och berättar om VM i Samarbete på Världsmiljödagen den 5 juni och Nationaldagen den 6 juni.
 29. På hemmaplan överlämnas Guldmedaljerna individuellt, t.ex. vid ett Fullmäktigemöte.
 30. Uppföljningen under hösten på hemmaplan ger möjlighet till reflektioner och eftertanke som bildar ger grund till den fortsatta kommunikationen.