Stockholms Stad

Står som värd för VM i Samarbete i juni 2006. Skolor och förskolor i Stockholms Stadsdelar kommer att förbereda värdskapet i respektive stadsdel och till de gemensamma aktiviteterna.

Ref: Stockholm Visitor’s Board, Director Events Mattias Rindberg

Riksdagen

VM-bygget 1-2 juni sker på Riksplan, området intill Riksdagshuset 

Ref: Informationschef Linda Linder

Kulturskolan i Stockholm

Har en aktiv roll i förberedelser och genomförande.

Ref: Kulturskolechef Hasse Skoglund

Stadsmuseet i Stockholm

Upplåter sina lokaler och blir träffpunkt för förberedelser

Ref: Museichef Berit Svedberg

Stockholm Hamn

Deltar i arbetet med att finna former för en ceremoni på vattnet.

Ref: Hamndirektör Christel Wiman

Svenska kommuner

Är samarbetspartners för uppläggning och genomförande. Kommunledning i dessa kommuner (totalt 32) har förenats i ett Löfte mot Framtiden som inspirerar och utmanar. Flera av dessa kommuner etablerar samarbete med sina vänorter inför VM i Samarbete.

BRA 21

Sveriges kommuner och landsting och Barnombudsmannen ingår med representanter i BRA21-gruppen tillsammans med Rädda Barnen och Globträdet. Globträdet tog initiativ till BRA21, som innebär att hitta kreativa lösningar till hur innehållet i Barnkonventionen och Agenda 21 kan omvandlas i praktisk handling BRA 21 är plattform för VM i Samarbete.

UNEP

United Nations Environment Program planerar Världsmiljödagen 2006 tillsammans med Globträdet och internationella förberedelser pågår på Children’s Meeting Place på FN i Nairobi.

Ref: Director of Public Information Mr. Eric Falt och UNEP Youth and Sports Programs Officer, Mr. Theodore Oben

ASE

Association of Space Explorers har medverkat sedan Framtidsskeppet 1998 och ger fortsatt stöd till Globträdets aktiviteter.

Ref: Astronaut Loren Acton, Prof. Montana State Univ. och Cosmonaut Dorin Prunariu, President of UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

LVRLAC

Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation har etablerat formellt samarbete med Globträdet med finansiellt stöd från Sida. Victoriasjön och Östersjön kommer att bli ankare i VM i Samarbete.

Ref: Secr. Gen. Dr. Julius Ayo Odongo

 
Barnombudsmannen

Planerar att inbjuda alla världens Barnombudsmän till en konferens som sammanfaller med VM i Samarbete.

Ref: Barnombudsmannen Lena Nyberg

GIWA

Global International Water Assessment bistår med expertis och samarbetspartners i olika vattenregioner i världen.

http://www.giwa.net/news/globetree.phtml

Ref: Information Officer Elisabet Idermark

SIWI

Stockholm International Water Institute samarbete kring "Children’s Water Way and Children’s Dialogue with Mayors", Stockholm Water Symposium

Ref: Direktör Anders Berntell

IIIEE

The International Institute for Industrial Environmental Economics, Internationella Miljöinstitutet i Lund planerar bjuda in lärare och ungdomar från sitt globala undervisningsnätverk Young Masters Program.

Ref: Director of Outreach Activities, Carl Foung

Lärarhögskolor

Eskilstuna

Ref: Kamran Namdar

Kalmar

Ref: Mirja Bertholtz

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, bistår med expertis och forskningsstuderande till vattenprojekt och till Globträdets vetenskapliga bas.

Ref: Prof. Gunnel Dalhammar

Integrationsverket

Har tagit beslut om att delta i VM i Samarbete. Formerna för samarbetet har ännu inte tagit form.

Ref: Expert utvecklingsavd. Björn Wendin

SPM

Specialskolemyndigheten inbjöd Globträdets ordförande att vara huvudtalare vid SPMs kongress 2004. Intresse att delta i VM i Samarbete finns i samtliga 6 skolor.

Ref: Birgitta Sandberg, Manillaskolan, Stockholm

EU

Har genom Vice-President of the European Commission, Margot Wallström, uttryckt intresse att delta/samarbeta.

Children’s Garden och Pilars of Hope

I Nairobi, Kenya som arbetar med gatubarn, barn med HIV/Aids, föräldralösa barn, barn med flera fysiska handikapp och flickor som utsätts för sexuella övergrepp.

Ref: Director Moses N’dungu och Teacher Jane Ruvaga, Muslim Primary School

Toleransprojektet

Planerar att ha redovisning av sina filmprojekt under VM i Samarbete

Ref: Jolanta Wadensjö, Forum för Levande Historia