Idén till VM i Samarbete har vuxit fram i Globträdets arbete med Framtidsskeppet och Children’s Meeting Place på FN i Nairobi. Många barn och ungdomar funderar och ställer frågor. –

Varför visar TV och tidningar så mycket som är dåligt i världen - det finns ju så mycket som är bra också! VM i Samarbete reflekterar och inbjuder till samtal om barns frågor och tankar. Under 10 dagar i maj/juni 2006 kommer vuxna i världen att inbjudas till barnens mötesplats som blir en arena med små och stora bidrag, oväntade möten och unika samarbeten.

Plattformen för VM är de båda FN-dokumenten Barnets Rättigheter, Agenda 21 och Unesco-rapporten Vår skapande mångfald. Det övergripande målet är att bidra till att uppfylla FN:s Millenniummål.

Teman för det första Världsmästerskapet i Samarbete är Miljö–Mångfald-Kommunikation. VM i Samarbete ska ge tid och plats till barn, ungdomar och vuxna att mötas kring det som är viktigt. Den inre och yttre verkligheten har lika stort värde och möts på lika villkor.

En dikt om sorg och saknad är lika viktig som ett konkret samarbetsprojekt. Ingenting är för stort och ingenting är för litet för att ingå i VM i Samarbete . Globdagarna (Globträdets årliga nätverksträff) 2004 blev starten på VM i Samarbete. Processen pågår till 2007. Bakgrund, utgångspunkt och inspiration är Globträdets pågående arbete med Framtidsskeppet, som är ett samarbete mellan kommuner/stadsdelar i Sverige och andra länder och Children’s Meeting Place på FN i Nairobi, som utvecklats i samarbete med UNEP (United Nations Environment Program).