Globträdets verksamhet är även internationell. På den internationella arenan har Globträdet fått många hedervärda utnämningar.

Sedan bildandet av Globträdet 1982 har ett stort antal projekt och samarbeten med länder i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika. En överenskommelse om ett fortsatt utvecklingssamarbete mellan LVRLAC (Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation) och Globträdet skrevs under i augusti 2004.

Globträdet har ECOSOC-status i FN och som enda svensk organisation fått UNEP (United Nation Environment Program) Global 500 Roll of Honour Award ”in the youth category for outstanding achievements in the protection and improvement of the Environment”.

UNEP har också avsatt en speciell plats runt ett stort akacieträd på FN-området i Nairobi, som Children’s Meeting Place. Här har barn/ungdomar och kommunpolitiker/Mayors från Kenya, Sverige, Tanzania och Uganda haft återkommande möten och seminarier. Det har bl.a resulterat i utformningen av ett barn och ungdomsnätverk i Viktoriasjöregionen.