15.00 Intro temaföreläsningar
Kraften av barns kreativitet
Rektorn för KTH Anders Flodström
Anders Flodström talar tillsammans med andra forskare om barn som utmanar vuxenvärldens fyrkantiga mönster. Lyssna på forskare som inspireras av barns kreativitet och som vill skapa en väg för konkreta förändringar och hållar utveckling.

16:30 Temaföreläsningar
What about the children and their pace making in an era of acceleration?
Bodil Jönsson, Certec, Lunds Universitet (Sweden)
Bodil Jönsson fokuserar på hur barn påverkas av vårt tidsstyrda samhälle. I en kultur och en tidsanda i vilken vuxna far illa drabbas också barnen. Det krävs djupgående förändringar i hur vi lever våra liv och vilka förväntningar vi har på varandra och oss själva. 

A Space Perspective on Cooperation
Astronaut Loren Acton, Prof. Solar Sciences (USA)
Astronaut Roger Crouch (USA)
Cosmonaut Dorin Prunariu (Romania)

Tre kosmonauter och astronauterna från USA och Rumänien deltar med sina personliga reflektioner från ett rymdskepp. Hur tänker man när man ser jorden utifrån, vilka tankar kring samarbete väcker det och hur ser hållbar utveckling ut ur ett rymdperspektiv?

Mobilizing Innovations and Entrepreneurship
Sven Hamrefors, Professor vid Mälardalens Högskolan och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (Sweden)
I arbetet för en bättre framtid krävs nya grepp. Sven Hamrefors beskriver vad som kännetecknar en sann entreprenör och tipsar om hur vi kan skapa utrymme för nytänkande inom samhälle och näringsliv.  Vågar Du tänka i nya banor i Ditt eget arbete?

===== Barnombudsmannen mötte världen ===== 

I Sverige är barnen missnöjda med busschaufförerna medan barn i Uganda måste gå tio kilometer till skolan. Skillnaderna mellan vilka problem barn i olika delar av världen måste hantera blev tydliga under Barnombudsmannens seminarium.

Barnombudsmannen är en myndighet i Stockholm som arbetar för barns rättigheter. Sveriges nuvarande barnombudsman heter Lena Nyberg. På onsdagen anordnade Barnombudsmannen ett seminarium i Stadsmuséet i Stockholm med deltagare från hela världen. Sverige, Uganda, Kenya, USA, Kanada och Ryssland med flera fanns representerade.

Jennie Lindbergh, som arbetar på Uppsala kommun med inflytandefrågor, var en av föreläsarna. Hon sade att det vanligaste ämnet som barnen i Uppsala tar upp är bussarna. Barnen vill ofta prata om priserna eller hur bussförarna bemöter dem.

Muyajna Johnson, borgmästare i staden Mukono i Uganda, sade att barnen i Afrika inte har några bussar att prata om.
– De måste gå tio kilometer till skolan, sade han.

Joseph Osongo Ogola från Kenya frågade hur Barnombudsmannen arbetar med frågor som HIV/AIDS. Jens Ölander svarade att HIV/AIDS inte är spritt bland barn i Sverige och är därför inte något som Barnombudsmannen arbetar med.

Joseph Osongo Ogola kommer från Homa Bay i Kenya och är poet. Han arbetar med ett projekt som heter Ramogi Digital, som ägnar sig åt barn- och miljöfrågor. Han tyckte att seminariet var inspirerande.

– Det var mycket lärorikt och intressant, särskilt hur arbetet med att kommunicera med barn organiseras. I Kenya vet inte många barn om vilka rättigheter de har, sade han.

Ett exempel på hur Barnombudsmannen informerar barn om deras rättigheter är ett informationsmaterial med namnet ”Jag vill säga något!” som visades för seminariedeltagarna. Den finns i olika versioner för barn i olika åldrar. På bilden syns den som riktar sig till mindre barn. Det är en kort och lättläst och med mycket bilder.

– Den svenska Barnombudsmannen är en mycket bra förebild. Jag kommer att arbeta för att en barnombudsman ska införas i Kenya, sade Joseph Osongo Ogola.