Det som sker på hemmaplan är förutsättningen för ett lyckat VM i Samarbete. Från deltagande kommuner föreslås 50 deltagare. 10 vuxna följer med 40 barn/ungdomar och deltar i hela VM-processen.

Barn och vuxna

Det vuxna är förslagsvis (antal inom parentes):

 • Lärare och ledare (4)
 • En person som hjälper till att hålla kontakten till lokaltidning och TV (1)
 • Fotograf (1)
 • En person som ansvarar för dokumentation (1)
 • IT-kontakt till kommunen hemsida (1)
 • Spejare – en person som lyssnar in det barnen förmedlar och diskuterar, som inte pratar så mycket utan har stora ögon och öron. Några spejare är studerande/forskare på högskolor som har VM i Samarbete som ämne till en uppsats eller avhandling. (1)
 • En ”handy-man” som hjälper till med allt möjligt praktiskt i bygget, bollar idéer och är en allmänt bra resurs. (1)

Barnen/eleverna är förslagsvis:

 • Gärna olika åldrar från förskola/grundskola till gymnasiet
 • Elever med speciella livserfarenheter; blinda, döva, elever som hamnat vid sidan om, särskolan.
 • Elever som har förmåga att sprida idéerna om VM i Samarbete och utveckla idéerna lokalt.

Seminariedeltagare

31 maj – 2 juni är seminariedagar.

De som inbjuds är personer från 5 lokala förvaltningar:

 • Skola
 • Social
 • Miljö
 • Kultur
 • Den förvaltning/personer som ansvarar för framtidsvisioner, PR och marknadsföring.

Helst minst 2 personer från varje förvaltning så att samtalet fortsätter efter VM i Samarbete.

Varför är det viktigt att ha medverkan från förvaltningar?

Därför att barnens tankar, idéer, visioner och frågor ska leva vidare och få gensvar i kommunen och stadsdelen efter VM i Samarbete och inte bara bli ett härligt minne för livet!

VM i Samarbete förankras i 19 kommuner i Sverige

Följande kommuner deltog:

 • Boden
 • Borlänge
 • Falun
 • Haninge
 • Haparanda
 • Hedemora
 • Kalix
 • Kalmar
 • Ludvika
 • Luleå
 • Kramfors
 • Malmö
 • Orsa
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Strängnäs
 • Varberg
 • Vimmerby
 • Värmdö