Intresset för VM i Samarbete sprider sig via många olika nätverk. Vi räknar med minst 200 utländska deltagare från 30 länder i världen.

De som inbjuds är:

 • Vänorter till de svenska kommuner som deltar
 • Internationella utbyten mellan svenska skolor och föreningar.

Många planerar att inbjuda sina systerskolor, vängrupper och brevvänner till VM i Samarbete.

21 länder i världen deltog aktivt:

 • Algeriet
 • Australien
 • Bangladesh
 • Brasilien
 • Bahrain
 • Danmark
 • Kanada 
 • Kenya
 • Lettland
 • Litauen
 • Mexiko
 • Norge
 • Peru
 • Polen
 • Ryssland
 • Storbritannien
 • Tanzania
 • Thailand
 • Uganda
 • Ukraina
 • USA

Dessutom: 

=============== Föreläsare från ===============
Nya Zeeland, Polen, Tibet, USA, Rumänien 

========== Internationella funktionärer ===========
Polen, Tyskland, Tadjikistan, Serbien, Japan, Korea, Kanada, Australien