I finalen i Globen överlämnas en Guldnyckel till kommunfullmäktiges ordförande, Stadsdelsdirektören eller en Mayor, som medverkat till och stött barnens deltagande i VM i Samarbete.

Innan de tar emot Guldnyckeln möts de i ett Borgmästarmöte i Stockholms Stadshus för att enas om Löftet mot Framtiden. Det är ett manifest till barnen, som läses upp i Globen före mottagandet av Guldnyckeln.

Till borgmästarmötet i Stadshuset inbjuds också astronauter/kosmonauter och representanter från ursprungsfolk.
Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm är värd för Borgmästarmötet.

Guldnyckelmottagarna inbjuds också att delta i:

  • Nattbygget den 1 juni
  • Hedersgäster vid guidning av arenan för VM i Samarbete på Riksplan den 2 juni

Astronauter och kosmonauter finns på scenen och överlämnar nyckeln till ett barn som i sin tur överlämnar Guldnyckeln till sin kommunfullmäktiges ordförande, stadsdelsdirektör eller Mayor.
Att astronauter och kosmonauter har fått hedersuppdraget att överlämna Guldnyckeln har sin historia.

När Guldnyckeln överlämnats och kommunledarna läst upp Löftet mot Framtiden avslutas ceremonin av en astronaut och en person som representerar ursprungsfolken. Deras avslutning ger perspektiv på den betydelse som Guldnyckeln har. Den ska påminna beslutsfattarna i kommunen om att deras uppdrag är att respektera de djupa rötterna och våga spänna bågen mot det outforskade.

Indian Chief Oren Lyons från Onondaga Nation, Nordamerika sa i sitt tal i Globen 1998 att alla beslut som tas ska ha ett perspektiv på 7 generationer framåt. Det är en tankeväckande uppmaning och en utmaning till beslutsfattare på alla nivåer. Oren Lyons sa också att vi ska vara rädda om våra ledare. Vi ska ge dem stöd, inspiration och kraft att göra ett bra arbete. Våra ledares beslut ska kunna ifrågasättas och kritiseras, men om vi vill ha bra ledare måste vi också ge dem stöd.

Indian Chief Oren Lyons, Onondaga Nation, Nordamerika:

"Alla beslut som tas ska ha perspektivet
minst 7 generationer framåt.”

Plats

Stockholms Stadshus och Globen

Datum och tid

Fredag 2 juni

  • Klockan 14.00  (Stockholms Stadshus) - Borgmästarmötet
  • Klockan 18.00 – 19.00 (Finalen i Globen) – Mottagandet av Guldnyckeln

Deltagande grupper

  • Nya guldnyckelmottagare: Mayors, kommunfullmäktiges ordförande, stadsdelsdirektörer, kommunalråd, kommunchefer
  • Tidigare guldnyckelmottagare
  • Astronauter och kosmonauter
  • Representanter från ursprungsfolk