De utländska gästerna som kommer till VM i Samarbete kommer de första dagarna (29 – 31 maj) att vistas i Stockholms Stadsdelar. Vi hoppas kunna erbjuda boende hemma hos familjer för att ge en upplevelse av svensk vardag.

Under de första dagarna arrangeras workshops som kommer att vara informella möten där man framför allt delar med sig och utbyter erfarenheter och kunskaper.

En workshop:

  • kan pågå en eller flera timmar. Det kan vara några få personer som har speciellt intresse av varandras arbeten eller större grupper som delar erfarenheter. T.ex. kan lärare som arbetar med gatubarn i olika världsdelar ha utbyte med varandra eller olika tekniska lösningar för barn som har handikapp. 
  • ger möjlighet att lära känna varandras praktiska vardag och tankar, idéer och visioner inför framtiden.
  • ger möjlighet att presentera de tredimensionella installationerna som barn och ungdomar är stolta över och vill visa upp för världen
  • kan också vara det första steget för barn och ungdomar att börja bygga ihop installationerna med varandra

Workshops kan också vara en förberedelse eller komplettering till seminarierna som hålls 31 maj – 2 juni och som har fokus på de teman som bär VM i Samarbete; Barnkonventionen, Agenda 21/Hållbar utveckling, Milleniemålen, Integration, Kulturmöten, Kommunikation/IT, Victoriasjön och Östersjön, kreativitet och entreprenörskap.

Plattform för VM i Samarbete är de båda FN-dokumenten Barnets Rättigheter och Agenda 21 samt Unesco-rapporten Vår skapande mångfald. Det övergripande målet är att bidra till att uppfylla FN:s Millenniemål.

Plats

Stockholms Stadsdelar

Datum och tid

29 – 31 maj

Deltagande grupper

Deltagarna från kommuner, stadsdelar, länder