Det vi gör idag blir barnens framtid!
Globträdets motto

Kommunledare från hela världen enades kring löfte till barnen 

mayors-meetingVi vill lämna över en hållbar värld till dagens och framtidens barn. Det kunde kommunledare från ett stort antal länder enas om när de samlades i det så kallade Mayors Meeting i Stockholm Stadshus fredagen den 2 juni.

På det så kallade Mayors’ Meeting i stadshuset samlades under fredagen borgmästare och kommunledare från Skellefteå i norr till Tanzania i söder och Mexico i väst till Bangladesh i öst. Deltog gjorde också många kommunledare från stockholmsområdet. Politikernas uppgift var att tillsammans komma fram till löften för en bättre framtid som de vill ge dagens barn.

Deltagarna hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad Barry Andersson som talade om hur stolt Stockholms stad är över att få hålla i det första av, förhoppningsvis fler, VM i samarbete. Sedan fick deltagarna ta del av de löften som getts till barnen under Globträdets tidigare arrangemang, Framtidsskeppet.

– Lets get started! uppmanade sedan Börje Berglund de samlade efter att ha manat dem till vakenhet och kreativitet i arbetet med utformningen av löftena.
Deltagarna fick därefter en knapp halvtimme för att reflektera över och diskutera igenom vilka ändringar och tillägg de önskade göra till de tidigare årens löften.

– Duktiga politiker ger inga specifika löften utan uttalar sig generellt. De ska ju kunna leva upp till dem också, sade Börje Berglund till mig medan de andra deltagarna tittade igenom tidigare löften. 
– Därför kommer det nog inte att komma fram så många nya saker utan löftena blir antagligen i samma anda som tidigare.Deltagarna enades snabbt om att de vill lämna över en hållbar värld till dagens och framtidens barn. Mer specifikt än så ville de inte uttala sig då förhållandena i de olika länderna var så olika. Gabriela Fernandez Benvenutti från Mexico ville att man skulle belysa extra mycket barns rättigheter. Börje Berglund, före detta kommundirektör i Stockholms stad, höll inte med.
– Barnkonventionen är ju redan verklighet.
– Nej, den är inte alls verklighet ännu. Åtminstone inte för alla barn i Mexico. Det är viktigt att vi betonar barns rättigheter även på lokal nivå, fortsatte Gabriella Fernandez Benvenutti.
Magnus Dannquist, ordförande för stadsdelsnämnden Vantör, Stockholms stad, lade fram förslaget att deltagarna skulle lova att delta i framtida VM i samarbete. Det mottogs dock inte så bra av bland annat Norges Gori Ingebritsen. Som ansåg att det kunde hon inte lova.

”Barnen tänker inte fel, men inte på samma sätt som vuxna”

Fadderkvällar i Haninge ger politikerna nya perspektiv

svensson

 

 I Haninge ordnas fadderkvällar där barn och ungdomar möter politiker för att planera för framtiden tillsammans.

- Det är viktigt att politiker ökar förståelsen för hur barn och ungdomar tänker, menar kommunfullmäktigeordförande Pelle Svensson som deltog i Mayors Meeting.
Jag lyckades få ett samtal med Pelle Svensson, kommunfullmäktiges ordförande i Haninge. Pelle var med vid Framtidsskeppet 2003 och fick redan då en guldnyckel. Han berättar hur Haninge under dessa tre år som gått arbetat för att förbättra relationerna mellan politiker och barn och unga.

Pelle tror inte på att politiker ska lägga fram förslag som sedan barnen ska tycka till om. Att utveckla förslagen tillsammans är den väg han vill gå, vilket han menar att man också försöker göra i Haninge.

I Haninge finns ett projekt med fadderkvällar, vilket innebär att barn och ungdomar möter politiker för att planera för framtiden tillsammans. Det kan gälla en ny ungdomsgård, diskussioner kring värderingar eller så går de och bowlar tillsammans. Syftet är att få barn och ungdomar att delta och förstå mer av vad politik är och att politiker lyssnar till barnen och ungdomarna för att förstå att de inte tänker likadant.

Barnen tänker inte fel, men inte på samma sätt som vuxna. Det är viktigt att öka förståelsen och få nya perspektiv, menar Pelle Svensson.
– Jag säger inte att vi är bäst men vi har ambitionen.

Declaration from the 1st World Championship in Cooperation
May 28- June 3 Stockholm, Sweden

We, municipalities and districts thank you all children and young people who have partcipated in the 1st World Championship in Cooperation.** You have shown us examples of cooperation across many borders such as age, culture and nations.By listening to you children and young people, and by trusting each other, we are able to find new possibilities and solutions to what is threatening a happy, sustainable future. We therefore acknowledge your desires, ideas and thoughts and promise to dwell upon them with serious concerns and we promise:  * To listen to you children and young people and respect your opinions  * To use your knowledge in our work
  * To always consider the best of all children and young people and to respect the UN Convention on the Rights of the Child
  * To hand over a sustainable world to the coming generation, where the major environmental issues are solved
  * To, as the first participators of the World Championship in Cooperation, regard ourselves protectors of the event with the ambition to support and to take part in the World Championship in Cooperation yet to come

Participating municipalities and city districts

Algeria
Arusha
Bangladesh
Borlänge
Busia
Enskede-Årsta
Haninge
Hässelby-Vällingby
Kalix
Kalmar
Kampala
Katarina-Sofia
Kista
Kramfors
Kungsholmen
Liljeholmen
Lofotens kommuner
Mukono
Morelia
Musoma
Orsa
Rinkeby
Robertsfors
Skellefteå
Skärholmen
Stockholm
Strängnäs
Uganda
Vantör
Varberg
Vimmerby
Värmdö
Älvsjö