Utmed kajerna på Norrström kommer det att finnas platser för farkoster, pontoner, flottar och andra flytetyg. Kommuner och stadsdelar som förbereder sin medverkan i VM i Samarbete och deltar med minst 50 personer i Stockholm erbjuds en plats vid Norrström under evenemangsveckan.

På farkosten kan man visa hur man lever upp till plattformen för VM i Samarbete: Barnkonventionen och Agenda 21. Man visar också hur man engagerar sig i de teman som inspirerar VM i Samarbete; Miljö – Integration/Kulturmöte – Kommunikation. Platsen erbjuder också en möjlighet att visa hur man samarbetar med barn och ungdomar i kommunen/stadsdelen.

En festlig plats

Barnen och ungdomarna har sin VM-arena på Riksplan intill Riksdagshuset. VM-arenan är också på Norrbro och ner mot Strömparterren, där kommunerna har sin utställningsarena på vattnet i Norrström. Det finns redan förslag från flera kommuner hur Norrström kan göras festlig, fantasifylld och innehållsrik!

Presentation av samarbetet i kommunen

Man visar kopplingen mellan kommunernas farkoster och barnens/ungdomarnas bidrag till VM i Samarbete med band eller gemensamma symboler.

I invigningen kan barnen springa med flaggspel, banderoller eller annat färgsprakande från kommunernas farkoster och upp mot bygget på Riksplan.

Kommunernas farkoster kan lyfta fram det som barnen/ungdomarna vill meddela med sina installationer.

Exponeringen av farkosterna på Norrström blir en reklamplats för kommunen.

Stor exponering

En mer central placering än de här farkosternas läge kan man inte få under evenemangsveckan, som bl.a. sammanfaller med Smaka på Stockholm - den årligen återkommande restaurangveckan i Kungsträdgården. Den veckan har över 35.000 besökare och är Stockholms största årligen återkommande evenemang.
 
Kommuner och stadsdelar får första parkett i Stockholm för att visa det bästa man har i kommunen när det gäller barn och miljö.

Det blir en spännande utmaning för kommunens PR- och näringslivsansvariga.

Pris

Kostnad för en plats vid Norrström:

  • 60 000 kr

Som jämförelse kan nämnas att den kostnaden är mindre än en utställning på Stockholm Central under en vecka.

Storlek på farkoster och placering kommer att arbetas fram i samarbete med Stockholms Hamn.

Pengarna utvecklar föreställningarna

Intäkterna kommer att användas för den ljus- och ljudutrustning, som behövs för att lyfta invigningsföreställningen och ceremonin Vårt Förenande Vatten till något utöver det vanliga.

Plats

I vattnet längs kajerna kring Norrström

Datum och tid

Evenemangsveckan 28 maj till 3 juni, 2006.

Deltagande grupper

Kommuner och stadsdelar som medverkar med minst 50 personer i VM i Samarbete i manifestationen i Stockholm.